Płyta pilśniowa

Płyta pilśniowa – wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta. Produkuje się je o różnych grubościach poczynając od 2,5 mm, 3,2mm, zastosowanie znajdują głównie w meblarstwie i budownictwie.

Surowcem do wyrobu płyt jest drewno w postaci odpadów drzewnych: odpady połuszczarskie, zrzyny tartaczne, przesortowana strużka – wiórki poeksploatacyjne. Stosuje się również cienkie żerdzie i drobnicę użytkową.

Wyróżnia się zasadniczo dwie technologie wytwarzania płyt: suchą i mokrą.

Metoda sucha:

Metoda sucha:
1. Otrzymanie zrębków;
2. Rozwłóknianie (defibratory, dodaje się 1-1,5% parafiny lub środków hydrofobowych, czas przebywania zrębków w podgrzewaczu 3-6 min., ciśnienie 0,8-1 MPa temperatura 175-193 °C);
3. Zaklejanie masy włókien;
4. Suszenie włókien (w suszarkach dwustopniowych, suszenie prowadzi się do wilgotności 6-12%, temp. na wlocie ok. 300 °C na wylocie 90 °C);
5. Magazynowanie masy;
6. Formowanie kobierca;
7. Prasowanie wstępne;
8. Prasowanie właściwe;
9. Chłodzenie płyt;
10. Formatowanie płyt;
11. Szlifowanie

Metoda mokra:
1. Składowanie surowca;
2. Rozdrabnianie;
3. Rozwłóknianie;
4. Domielanie;
5. Zaklejanie;
6. Formatyzowanie i odwadnianie;
7. Suszenie (P – płyty porowate), prasowanie (T – płyty twarde);
8. Formatyzowanie (P), hartowanie(T);
9. Składowanie(P), nawilżanie(T);
10. Formatyzowanie(T);
11. Składowanie(T).

Wymiary: 1700 x 2745 mm, 2440 x 1220 mm
Grubość: 2.5 mm, 3.2 mm